معرفی رهنگار

یکی از حلقه های مفقوده آینده پژوهی در کشور ما، تربیت تیم های توانمند برای ایفای نقش در سازمان های دولتی و خصوصی است. شرکت رهنگارسازان علم و صنعت در سال 1394 با ماموریت جبران این کاستی، کار خود را آغاز نمود. حیطه فعالیت های رهنگار، پس از ثبت رسمی در سال 1395، گستره تمامی خدمات ابعاد آینده ‏نگاری سازمانی را شامل می‏شود. شرکت رهنگار با بهره‏ گیری از تخصص افراد خبره حوزه آینده ‏پژوهی و در ذیل توجهات حضرت باری تعالی توانسته است در این مدت نه چندان طولانی تجربیاتی ارزشمند چه در تولید محتوای علمی این حوزه، و چه در انجام پروژه‏ هایی در سطوح راهبردی سازمان‏های گوناگون بدست آورد و سابقه‏ای روشن از خود به جای گذارد.
  • مشاوره و تدوین نظام‌نامه آینده‌پژوهی سازمانی

  • شش سال تجربه مشاوره آینده‌پژوهی سازمانی

  • مشارکت در تدوین اسناد راهبردی سازمانی

  • برگزاری دوره‌ های آموزشی و توانمندسازی سازمانی

  • تولید نشریه‌های ترویجی آینده‌پژوهی

  • اجرای پروژه های سناریو نگاری

  • الگوبرداری فعالیت های حمایت از تولید ملی در کشورهای منتخب

  • الگوبرداری مدل‏های سیاستگذاری فضایی کشورهای مختلف